Obchodní manažeři pro firemní klienty


Petra Kračmarová
E-mail: kracmarova@dragon.cz
Tel.: +420 731 520 353

Vladimír Křehlík
E-mail: krehlik@dragon.cz
Tel.: +420 603 462 525

Martina Marušková
E-mail: maruskova@dragon.cz
Tel.: +420 731 682 447

Dodávky a instalace Sony ODA

Moderní způsob ukládání a zálohování dat

Komplexní řešení Sony ODA [OPTICAL DATA ARCHIVE] snoubí jedinečný výkon, vysokou spolehlivost se sofistikovaným zpracováním datových extraktů a generováním rozšířených Metadat.

Výhody řešení

 • stabilita - stabilní optické medium s garancí záznamu 100 let,
 • variabilita - modulární systém s kapacitou od 3,3TB do 1,7 PB,
 • stálost - zaručená neměnnost uložených dat při využití Write-Only médií,
 • dostupnost - rychlý sekvenční přístup k souborům o rychlosti 2 GB/sec, rychlost srovnatelná s pevnými disky,
 • energetická úspora - spotřeba zařízení 180W při kapacitě 1,7PB,
 • komfort - provozní teplota zařízení 5 až 35 °C umožňuje vytvoření sekundární zálohovací lokality bez nutnosti zřizování klimatizované serverovny.
Užitečné informace
Parametry produktu
Více informací
zavřít
 • snadná implementace,
 • architektura systému postavena na otevřených standardech,
 • bezobslužný systém s prvky sebeřízení, kontroly integrity dat a odstranění případných nekonzistencí,
 • ochrana dat před poškozením z důvodu poruchy, lidské chyby či ransomware útoku,
 • možnost návratu k předchozím verzím souborů,
 • podpora přístupu koncových uživatelů při vyhledávání v archivu,
 • nízké celkové náklady na vlastnictví v přepočtu na jednotku uložených dat  a dobu archivace.
Doplňkové služby
Více informací
zavřít
 • konzultace a poradenství v procesu plánování implementace služby,
 • implementace služeb do stávající IT infrastruktury firmy,
 • odborná migrace firemních dat,
 • servisní smlouva na HW a SW podporu,
 • rozšířená záruka na zařízení,
 • služby vlastního datacentra Dragon Internet.
Integrace Sony ODA
Více informací
zavřít
 • maximální efektivita integrace do IT procesů firmy (např. Oracle Golden Gate, Veeam),
 • datové extrakty jsou získávány napojením na stávající datové toky,
 • zpracování dat z jakýchkoli strukturovaných souborů (CSV, dokumentované BIN, XLSX) doručených přes file systém, FTP nebo HTTP WS,
 • načtení nebo přijmutí dat z jiných databází,
 • technologie Key-Columns analyzuje obsah archivovaných dat a umožní následně vyhledání s možností filtrování výsledku,
 • výstupem je množina požadovaných dat ve zvoleném formátu (PDF, CSV, XLSX, databáze, a další).