Obchodní manažeři pro firemní klienty


Petra Kračmarová
E-mail: kracmarova@dragon.cz
Tel.: +420 731 520 353

Vladimír Křehlík
E-mail: krehlik@dragon.cz
Tel.: +420 603 462 525

Martina Marušková
E-mail: maruskova@dragon.cz
Tel.: +420 731 682 447

Správa ICT

Odborná péče o firemní ICT techniku

Služba převzetí správy o firemní ICT technologie založená na principu volných hodin obsažených v paušálu. Hodiny lze čerpat na libovolné zařízení nebo na poradenskou či školící činnost. Odpracované hodiny nad rámec volných jsou účtovány ve snížené sazbě.

 • Finanční úspora – servisních služeb využíváte tehdy, je-li to potřeba. Odpadají trvalé vysoké mzdové náklady za interní zaměstnance. Spolu s tím není třeba vysokých finančních investic určených do vzdělávání a dalších provozních potřeb.
 • Profesionalita – správu provádějí kvalifikovaní odborníci. Pracují v týmu, což znamená kvalitní informační zázemí. Naši správci mají zkušenosti z více oborů a mnoha realizovaných řešení, které mohou zužitkovat právě u vás.
 • Dostupnost – externí správu neprovádí jenom jeden člověk. Nemůže se tedy stát, že administrátor onemocní či odjede na dovolenou a firma zůstane bez technické podpory.
Užitečné informace
Vlastnosti služby
Více informací
zavřít
 • Správa počítačů – řešení HW/SW závad, preventivní údržba operačního systému a ostatního software na pracovních stanicích uživatelů k zajištění spolehlivosti. Přidávání, odebírání počítačů do sítě.
 • Správa serverů – řešení HW/SW závad, aktivní monitoring provozu serveru a zajištění jeho fungování a bezpečnosti. Údržba operačního systému, změny konfigurací a řešení požadavků na změny v uživatelských právech. Zálohování dat a konfigurací.
 • Správa software – odborná instalace, konfigurace, pravidelná údržba, aktualizace, zálohování a administrace serverového, kancelářského a antivirového software.
 • Správa sítě – údržba a opravy pasivních a aktivních síťových prvků, zajistíme také bezpečnostní audit, správu elektronické pošty nebo správu www serveru.
 • Správa periferií – údržba a zajištění oprav sdílených prostředků, jako jsou tiskárny, faxy nebo scannery, evidence, dodávky spotřebního materiálu.
 • Správa mobilních zařízení – servis a dílčí administrátorské úkony spojené s chodem mobilních zařízení typu tablet či smartphone.
 • Poradenství a konzultační služby – poskytování kvalifikovaných informací z oblasti informačních technologií, konzultace a školení a také případná pomoc při výběru a implementaci zákaznických řešení.
Parametry služby
Více informací
zavřít
 • Osobní administrátor – každý partner má přiděleného svého administrátora, s kterým řeší své požadavky. Kontakt probíhá telefonicky nebo online.
 • Plán servisu – osobní administrátor připraví partnerovi plán servisních a preventivních úkonů, které budou vykonávány na spravovaných zařízeních.
 • Incidenty HW/SW – osobní administrátor nebo jím pověřená osoba řeší neočekávané události, typicky poruchy HW či SW.
 • Dodávky hardware – v rámci servisních smluv má partner nárok na slevu 2 % na dodávky nových zařízení, komponent i servisních dílů.
 • Reakční doba – reakční doba na incidenty v pracovní hodiny je dle možností ihned, běžně do 2 hodin od nahlášení.
 • Garance reakce – garantovaný servisní zásah v režimu „Další pracovní den”.
 • HotLine – všem partnerům je k dispozici HotLine od 8:00 do 20:0, která v případě potřeby převezme požadavek zákazníka a zajistí jeho realizaci.
 • Zvýhodněné hodinové sazby – pokud partner přesáhne smluvený počet servisních hodin, má nárok na zvýhodněnou cenu nadlimitních hodin.
 • Výkazy činnosti – měsíční výkazy činnosti servisních techniků.
 • Tarifikace – tarifikace realizovaných servisních úkonů bude probíhat po 15minutových intervalech.
Doplňkové služby
Více informací
zavřít
 • Podpora 24/7 – každý partner si může zvolit podporu 24/7 pro okamžité řešení požadvků a servisního zásahu
 • Zpracování analýz – možnost zpracování zprávy odbornými pracovníky o stavu vašeho řešení, s návrhy na optimalizaci
 • Návrhy řešení – nabízíme návrhy řešení výstavby nové sítě, včetně výběru doporučeného zařízení 
 • Aplikační specialisté – programátoři a další specialisté jsou k dispozici k potřebám zákazníka