Obchodní manažeři pro firemní klienty


Petra Kračmarová
E-mail: kracmarova@dragon.cz
Tel.: +420 731 520 353

Vladimír Křehlík
E-mail: krehlik@dragon.cz
Tel.: +420 603 462 525

Martina Marušková
E-mail: maruskova@dragon.cz
Tel.: +420 731 682 447

Správa ICT Professional

Přenechte starosti o ICT techniku profesionálům

Ve variantě Professional, nejvyšší úrovni služby, je naše péče o vaše ICT vybavení a síť absolutní. Neexistuje žádný limit v počtu odpracovaných hodin. Paušální platba je měsíčně neměnná a je naší plnou odpovědností zajistit plně fungující zákaznickou ICT infrastrukturu.

 • Finanční úspora – servisních služeb využíváte tehdy, je-li to potřeba. Odpadají trvalé vysoké mzdové náklady za interní zaměstnance. Spolu s tím není třeba vysokých finančních investic určených do vzdělávání a dalších provozních potřeb.
 • Profesionalita – správu provádějí kvalifikovaní odborníci. Pracují v týmu, což znamená kvalitní informační zázemí. Naši správci mají zkušenosti z více oborů a mnoha realizovaných řešení, které mohou zužitkovat právě u vás.
 • Dostupnost – externí správu neprovádí jenom jeden člověk. Nemůže se tedy stát, že administrátor onemocní či odjede na dovolenou a firma zůstane bez technické podpory.
Užitečné informace
Vlastnosti služby
Více informací
zavřít
 • Správa počítačů – řešení HW/SW závad, preventivní údržba operačního systému a ostatního software na pracovních stanicích uživatelů k zajištění spolehlivosti. Přidávání, odebírání počítačů do sítě.
 • Správa serverů – řešení HW/SW závad, aktivní monitoring provozu serveru a zajištění jeho fungování a bezpečnosti. Údržba operačního systému, změny konfigurací a řešení požadavků na změny v uživatelských právech. Zálohování dat a konfigurací.
 • Správa software – odborná instalace, konfigurace, pravidelná údržba, aktualizace, zálohování a administrace serverového, kancelářského a antivirového software.
 • Správa sítě – údržba a opravy pasivních a aktivních síťových prvků, zajistíme také bezpečnostní audit, správu elektronické pošty nebo správu www serveru.
 • Správa periferií – údržba a zajištění oprav sdílených prostředků, jako jsou tiskárny, faxy nebo scannery, evidence, dodávky spotřebního materiálu.
 • Správa mobilních zařízení – servis a dílčí administrátorské úkony spojené s chodem mobilních zařízení typu tablet či smartphone.
 • Poradenství a konzultační služby – poskytování kvalifikovaných informací z oblasti informačních technologií, konzultace a školení a také případná pomoc při výběru a implementaci zákaznických řešení.
Parametry služby
Více informací
zavřít
 • Osobní administrátor – každý partner má přiděleného svého administrátora, s kterým řeší své požadavky. Kontakt probíhá telefonicky nebo online.
 • Plán servisu – osobní administrátor připraví partnerovi plán servisních a preventivních úkonů, které budou vykonávány na spravovaných zařízeních.
 • Incidenty HW/SW – osobní administrátor nebo jím pověřená osoba řeší neočekávané události, typicky poruchy HW či SW.
 • Software – součástí služby je i servis operačního systému a kancelářský software
 • Dodávky hardware – v rámci servisních smluv má partner nárok na slevu 2 % na dodávky nových zařízení, komponent i servisních dílů.
 • Reakční doba – reakční doba na incidenty v pracovní hodinách je dle možností ihned, běžně do 1 hodiny od nahlášení.
 • Garance reakce – garantovaný servisní zásah do čtyř hodin.
 • Proaktivní monitoring – aktivní zjišťování funkčnosti serverů.
 • Nadlimitní hodiny – v tomto programu neexistují nadlimitní hodiny, veškeré činnosti jsou v rámci paušálu
 • HotLine – všem partnerům je k dispozici HotLine od 8:00 do 20:00, která v případě potřeby převezme požadavek zákazníka a zajistí jeho realizaci.
 • Zvýhodněné hodinové sazby – pokud partner přesáhne smluvený počet servisních hodin, má nárok na zvýhodněnou cenu nadlimitních hodin.
 • Výkazy činnosti – měsíční výkazy činnosti servisních techniků.
Porovnání programů
Více informací
zavřít
Parametr Start Office Professional
Osobní administrátor NE ANO ANO
Plán servisu NE ANO ANO
HotLine 8 - 17 8 - 17 8 - 20
Reakce ~ 2 hod ~ 2 hod ~ 1 hod
Garance zásahu NBD NBD WH/4
SLA NE NE ANO
Sleva - nový HW 1% 2% 2%
Sleva - servisní HW 1% 2% režijní cena
Servis SW hodiny dle tarifu hodiny dle tarifu ANO
Servis HW zvýhodněná cena hodiny dle tarifu ANO
Nadlimitní hodiny zvýhodněná cena zvýhodněná cena neuplatňují se
Tarifikace 15 minut 15 minut neuplatňuje se
Aktivní monitoring NE NE ANO
Výkazy úkonů NE ANO ANO
Výkazy výpadků (*) NE NE ANO