Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Souhlas je udělován dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, („GDPR“) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Díky udělení souhlasu vám budeme moci nabízet produkty a služby šité na míru vašim potřebám. Poskytování našich produktů a služeb není tímto souhlasem podmíněno. Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat jakýmkoliv ze způsobů uvedeným na www.dragon.cz/ochrana-osobnich-udaju

Uděluji tímto dobrovolně souhlas společnosti Dragon Internet a.s., se sídlem Pod Loretou 883, PSČ 293 06, IČO: 27237800, („dále DI“), jakožto správci osobních údajů, aby zpracovávala moje kontaktní, identifikační a další osobní údaje za účelem:

  • zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů, a to i personalizovaných, a přímého marketingu týkajících se služeb společnosti DI a nabídky zboží z e-shopu obchod.dragon.cz
  • tento souhlas uděluji na dobu, po kterou budu mít s DI uzavřenou jakoukoliv smlouvu o poskytování služeb, maximálně pak 4 roky po ukončení všech uzavřených smluv. Nebo v případě neuzavření jakékoliv smlouvy o poskytování služeb po dobu 2 let od udělení tohoto souhlasu.

Jednotlivé kategorie zpracovávaných identifikačních a osobních údajů a další informace týkající se zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na www.dragon.cz/ochrana-osobnich-udaju a jsou také dostupné v sídle společnosti DI.