Služba VEEAM BACKUP na 6 měsíců za 1 Kč

Objednejte si službu VEEAM BACKUP a získejte ji za zvýhodněnou cenu 1 Kč po dobu 6 měsíců. 

Akce platí od 1. 5. do 30. 6. 2023 do 23:59.

MÁM ZÁJEM

 

Pravidla a podmínky akce VEEAM BACKUP na 6 měsíců za 1 Kč

1. Akci Služba VEEAM BACKUP na 6 měsíců za 1 Kč (dále jen Akce) vyhlašuje společnost Dragon Internet a.s., sídlem Pod Loretou 883, Kosmonosy, PSČ: 293 06, IČ: 27237800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 9923 B (dále jen Vyhlašovatel).

2. Akce trvá v období od 1. 5. 2023 do 30. 6. 2023 do 23:59.

3. Akce je určena pro všechny nové zákazníky (dále “Účastník”), kteří v době trvání Akce uzavřou s Vyhlašovatelem nové smlouvy pro objednání internetových služeb pro tarify Internet Office a Professional. Akce platí též pro stávající zákazníky, kteří již uvedené internetové tarify mají a službu Veeam Backup ještě nevyužívají.

4. Novou smlouvou se rozumí prvotní zřízení služby poskytnutí internetu  na aktivní optické nebo mikrovlnné síti Vyhlašovatele s rychlostí od 20 Mbps.  

5. Podmínky pro splnění Akce: 

  • Objednávka služby internetového připojení (nový zákazníci)
  • Objednávka služby VEEAM BACKUP (nový i stávající zákazníci)

6. Akce se nevztahuje na jiné služby Dragon Internet a.s..

7. Veškeré kroky uzavření smlouvy o připojení k internetu budou vedeny obchodním oddělením společnosti Dragon Internet a.s.

8. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit předání předmětu Akce v případě důvodného podezření na zneužívání Akce nebo pokud dojde k porušení jakéhokoliv předpokladu vzniku a/nebo trvání nároku na výhody Akce.

9. Vyhlašovatel se zavazuje, že získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. Nakládání s poskytnutými daty se řídí platným zněním zákona o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU (2016/678).